Jednostki pomocnicze

Jednostki  pomocnicze  Gminy 
 
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska w drodze uchwały.

Pomocniczy charakter tych jednostek polega na tym, że przejmując na swoim terytorium realizację zadań publicznych,ułatwiają one gminie wykonanie jej zadań.

Jednostki pomocnicze posiadają własne statuty oraz własne władze uchwałodawcze i wykonawcze.Przysługuje im prawo zarządzania przydzielonym mieniem komunalnym i rozporządzenia w ustalonym zakresie dochodami z tego źródła.

Jednostki pomocnicze mogą też prowadzić, na zasadach określonych w statucie gminy, gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

Przejdź

metryczka


Wytworzył: Renata Saderska (25 czerwca 2003)
Opublikował: Renata Saderska (26 czerwca 2003, 10:13:04)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (15 maja 2012, 13:00:58)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29260