Zadania publiczne

Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 15 ust. 1 Konstytucji  zapewnia o decentralizacji władzy publicznej. Oznacza to wykonywanie części zadań publicznych, określonych ustawami, przez wspólnoty samorządowe, Gmina Świecie wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Do zakresu działania Gminy Świecie należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Potrzeby indywidualne mieszkańców zaspakajane są zarówno za pomocą instrumentów prawa administracyjnego -  w tym decyzji administracyjnych, jak również instrumentów prawa cywilnego, przeważnie umów o świadczenie dóbr i usług. Na podstawie kryteriów zamieszczonych w ustawie można dokonać klasyfikacji zadań samorządu  na zadania własne i zlecone.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (27 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (27 czerwca 2003, 09:58:16)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (14 lutego 2011, 13:25:56)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29694