Wzory ofert i sprawozdań

POZA KONKURSEM

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Wzór sprawozdania pobierz (80kB) word
Wzór umowy pobierz (68kB) word
Rozporządzenie pobierz (889kB) pdf
 

KONKURS OTWARTY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 
Wzór sprawozdania pobierz (65kB) word
Wzór umowy pobierz (68kB) word
Rozporządzenie pobierz (1962kB) pdf
Korekta oferty pobierz (67kB) word  
 

OFERTY PO 1 MARCA 2019 ROKU.

POZA KONKURSEM

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty pobierz (37kB) word
Wzór sprawozdania pobierz (32kB) word
Wzór umowy pobierz (58kB) word
Rozporządzenie pobierz (656kB) pdf

KONKURS OTWARTY

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty pobierz (53kB) word
Wzór sprawozdania pobierz (37kB) word
Wzór umowy pobierz (58kB) word
Rozporządzenie pobierz (1197kB) pdf
Korekta oferty pobierz (53kB) word

metryczka


Wytworzył: Malwina Dwojacka (29 listopada 2016)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (29 listopada 2016, 13:15:56)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (29 lipca 2019, 10:40:39)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5962