Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zdjęcie
Sprawy do załatwienia w urzędzie można rozpocząć poprzez złożenie wniosku wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 - 15:00) do Sekretariatu Urzędu na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. DOCX
  9. JPEG
  10. TIFF
  11. XML
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Platforma ePUAP
 1. Aby założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję "załóż konto" i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą,
  Uwaga !
  Podczas rejestracji prosimy o włączenie opcji załóż organizację - jako organizację wybieramy: "osoba fizyczna" następnie wpisujemy swoje dane
 2. Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie w katalogu usług, w liście usług według podziału terytorialnego, odpowiedniego formularza, aby odnaleźć Urząd Miejski w Świeciu należy kolejno wybrać:
  • Katalog usług
  • Lista wszystkich usług wg podziału terytorialnego
  • WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
  • Powiat świecki
  • Świecie (miasto)
  • Urząd Miejski w Świeciu
 3. Urzędu Miejski w Świeciu umożliwia złożenie następujących wniosków:
  • Zakładanie działalności gospodarczej (szereg formularzy związanych z ewidencją działalności gospodarczej)
  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (sprawdzenie czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców)
  • Złożenie wniosku do Instytucji (dowolny wniosek do urzędu)
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Instrukcje:

metryczka


Wytworzył: Szymon Przybylski (4 maja 2009)
Opublikował: Szymon Przybylski (4 maja 2009, 13:54:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (13 czerwca 2016, 10:44:15)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23015