ZADANIA I UPRAWNIENIA

ZADANIA I UPRAWNIENIA

Kodeks Etyki Radnych

KODEKS ETYKI RADNYCH GMINY ŚWIECIE Preambuła Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, związanych z pełnioną przez nich funkcją, zebranie ich w postaci katalogu oraz [...]

Zadania i uprawnienia

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Świecie jest Rada Miejska w Świeciu.Art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady oddaje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. [...]

metryczka