Kompetencje wydziałów

Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:
 
1)  aktywny udział w kształtowaniu strategii i polityk w zakresie realizacji zadań Gminy,
2)  opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z zakresu udzielanych świadczeń 
     finansowych,
3)  przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji
     powierzonych zadań,
4)  przygotowywanie dokumentów w sprawach objętych zakresem działania, a w
     szczególności projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, a także
     dokumentów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
5)  opracowywanie wyjaśnień, interpretacji, opinii i aktów prawnych dotyczących zagadnień
     merytorycznych komórki organizacyjnej,
6)  udostępnianie  informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej, w tym
     obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej,
7)  przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie 
     chronionych,
8)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi
     gminy oraz sołectwami. 

Przejdź
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003, 13:16:44)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (15 maja 2012, 14:22:36)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37222