PRZEJRZYSTA POLSKA ZOBACZYSZ RÓŻNICĘ


 
Akcja społeczna „Przejrzysta Polska"- informacje o I etapie akcji

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, prowadzona była przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Założeniem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach a przez to  poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.


Akcję poprzedził pilotaż - roczny program z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa) wybranymi spośród uczestników Programu „Obywatel i Samorząd Lokalny” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia:
- przejrzystości,
- przewidywalności,
- rozliczalności,
- fachowości,
- braku tolerancji dla korupcji oraz
- partycypacji społecznej.
Samorządy które wzięły udział w programie i uporały się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostały certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów.

Często mówimy, że ktoś jest „człowiekiem z zasadami”, można na nim polegać. Nie robi pewnych rzeczy nie dlatego, że nie wolno, ale dlatego, że sam wie, że nie wypada. Organizatorzy akcji zaproponowali podobne myślenie o samorządach.

„Samorząd z zasadami”, to taki, który:


> jest przejrzysty. Jego działalność nie jest tajemnicą dla mieszkańców. Łatwo mogą się dowiedzieć, jak wydawane są pieniądze z ich podatków;
> nie toleruje korupcji. Żeby zmienić przekonannie o powszechności korupcji, konieczna jest jasna deklaracja szefów urzędów, że oni korupcji nie tolerują, a jeśli korupcja się pojawia, to jest to sprawą konkretnych osób, nie urzędu. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się do szefa urzędu, któremu zależy na jej usunięciu;
> stale współdziała z mieszkańcami. Partycypacja społeczna musi być normą, a nie odświętnym wyborczym hasłem;
> jest przewidywalny. Mieszkańcy muszą uczestniczyć w tworzeniu planów samorządu, znać je i móc sprawdzić, czy podejmowane działania wynikają z tych planów czy są jakieś inne, być może korupcyjne, przyczyny ich podjęcia;
> jest fachowy. Zatrudnienie i ocena urzędników powinna opierać się na kompetencjach. Tylko takie podejście zmieni przekonanie mieszkańców o tym, że pracę załatwia się po znajomości;
> jest rozliczalny. Sposób realizacji zadań publicznych musi pozwalać na jasne określenie, kto podejmował działanie, ile ono kosztowało i jak zmierzyć efekty. Zbyt dużo mamy dziś sytuacji, w których sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą.
 

Andrzej Szeniawski, niezależny ekspert samorządowy


metryczka


Wytworzył: organizator akcji (9 czerwca 2005)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (9 czerwca 2005, 10:39:55)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (administrator) (25 stycznia 2008, 14:22:09)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21853