Zrealizowane zadania

Zrealizowane zadania

Zakończenie zadania "Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług"

RAPORTz badania przeprowadzonego wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu dotyczącego funkcjonowania „Kart Usług” w Urzędzie Miejskim w Świeciu Metodologia badania Cel badania miał charakter praktyczny, dzięki zbadaniu [...]

Pilotażowy przegląd i monitoring Kodeksu Etycznego

Burmistrz Świecia Zarządzeniem Nr 1438/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. wprowadził procedury pilotażowego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu. W ramach tego monitoringu opracowane zostały dwie [...]

Wprowadzenie stałych terminów obrad Rady Miejskiej

W myśl zasady przewidywalności Rada Miejska w Świeciu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 roku przyjęła roczny harmonogram pracy (). [...]

Stworzenie Gminnego Katalogu Firm

W ramach realizacji zadań, które chcemy wykonać na rzecz naszych mieszkańców, jest również takie, które zawiera niezbędne informacje o podmiotach gospodarczych w gminie Świecie. Katalog Firm zawiera spis firm produkcyjnych [...]

Przekazanie mieszkańcom informacji o Strategii Rozwoju.

Aby zadania i cele Gminy stały się bardziej przejrzyste dla mieszkańców, stworzyliśmy krótką informację o Strategii Rozwoju Gminy oraz poinformowaliśmy mieszkańców w jaki sposób zapoznać się mogą z treścią Startegii Rozwoju. [...]

Wprowadzenie Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu

Zgodnie z zasadą przeciw korupcji pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu stworzyli i zaakceptowali własny Kodeks Etyczny. [...]

Wprowadzenie procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 czerwca 2005 r. w myśl zasady fachowości wprowadzono w Urzędzie Miejskim procedurę zatrudniania pracowników, którą zmieniono Zarządzeniem Burmistrza z dnia 23 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr 1192/05B [...]

Wprowadzenie Kart Usług

Zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2005 r. Burmistrz Świecia w myśl zasady przejrzystości wprowadza Karty Usług w Urzędzie. [...]

Wprowadzenie głosowania imiennego w czasie sesji Rady Miejskiej

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2005 roku wprowadzono w myśl zasady rozliczalności głosowanie imienne w czasie sesji Rady Miejskiej. [...]

Przyznanie mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej

W myśl zasady partycypacji społecznej Rada Miejska w Świeciu na sesji z dnia 25 sierpnia 2005 roku podejmuje uchwałę, w której przyznaje mieszkańcom Gminy Świecie inicjatywę uchwałodawczą. [...]

Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Miejska w Świeciu uchwałą z dnia 25 sierpnia 2005 roku wprowadziła Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w myśl zasady przewidywalności działań samorządu. [...]

2. Kodeks etyki Radnych

  KODEKS ETYKI RADNYCH GMINY ŚWIECIE Preambuła Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, związanych z pełnioną przez nich funkcją, zebranie ich w postaci [...]

1. Informator budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

    Informator budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” dostępny jest zawsze w Biurze Obsługi Mieszkańców. Tegoroczny informator oprócz przełożenia budżetu Gminy na język bardziej zrozumiały, zawiera [...]

metryczka