Odpady komunalne

Odpady komunalne

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŚWIECIE ZA 2014 ROK

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) udostępnia się ANALIZĘ STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŚWIECIE ZA 2014 ROK [...]

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWIECIE

MIEJSCEM ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA - POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIECIE JEST ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW EKO - WISŁA SP. Z O. O. ADRES: SULNÓWKO 74C, 86 [...]

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SULNÓWKU ADRES: SULNÓWKO 74CZASADY FUNKCJONOWANIA [...]

SPRAWOZDANIE ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE GMINY ŚWIECIE SPRAWOZDANIE ODPADY BIODEGRADWALNE KIEROWANE DO SKŁADOWANIA SPRAWOZDANIE POZIOM RECYKLINGU (PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO) SPRAWOZDANIE POZIOM RECYKLINGU ODPADÓW BUDOWLANYCH   [...]

MIESZKAŃCU PAMIĘTAJ O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY

MIESZKAŃCU, PAMIĘTAJ O WYPOWIEDZENIU UMOWY Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina Świecie przejmie odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których [...]

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

do dnia 31 marca 2013 r. mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami materiały informacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami   [...]

ROZLICZENIE OBOWIAZKU W ZAKRESIE OGRANICZENIA ILOSCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI za 2011 r.

ROZLICZENIE OBOWIAZKU W ZAKRESIE OGRANICZENIA ILOSCISKŁADOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCHBIODEGRADACJI ZA 2011 R. [...]

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY ŚWIECIE    [...]

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami). Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność [...]

metryczka